• Znajdziesz tutaj przykładowe zadania  na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik handlowiec.

    Guest access: Technik handlowiecSelf enrolment: Technik handlowiec
  • Znajdziesz przykładowe zadania na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista.

    Guest access: Technik ekonomistaSelf enrolment: Technik ekonomista
  • Kurs ten zawiera przykładowe testy na Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, części II etapu pisemnego - "Wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą"

    Guest access: Testy - część wspólnaSelf enrolment: Testy - część wspólna