• Znajdziesz tutaj przykładowe zadania  na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik handlowiec.

    Dostęp dla gości: Technik handlowiecZapisywanie samodzielne: Technik handlowiec
  • Znajdziesz przykładowe zadania na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista.

    Dostęp dla gości: Technik ekonomistaZapisywanie samodzielne: Technik ekonomista
  • Kurs ten zawiera przykładowe testy na Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, części II etapu pisemnego - "Wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą"

    Dostęp dla gości: Testy - część wspólnaZapisywanie samodzielne: Testy - część wspólna