• Tutaj możesz powtórzyć wiadomości z podstaw prawa najczęściej występujące na egzaminie zawodowym, sprawdzianie, teście i nie tylko...
  Self enrolment: Podstawy Prawa
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości jest organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

  Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  w zawodzie
  technik architektury krajobrazu
  technik ekonomista
  technik handlowiec
  technik informatyk

  Self enrolment: Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości