EGZAMIN ZAWODOWY KUCHARZ
(EZ)

Kurs przeznaczony jest dla osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.

Głównym celem kursu jest przypomnienie  i utrwalenie wiadomości z przedmiotów zawodowych: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, podstawy żywienia człowieka, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja i ekonomika gastronomii.

Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i sukcesów w rozwiązywaniu zadań J