Testy - część wspólna
(T)

Kurs ten zawiera przykładowe testy na Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, części II etapu pisemnego - "Wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą"