Technik handlowiec
(TH)

Znajdziesz tutaj przykładowe zadania  na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik handlowiec.