Podstawy Prawa
(prawo)

Tutaj możesz powtórzyć wiadomości z podstaw prawa najczęściej występujące na egzaminie zawodowym, sprawdzianie, teście i nie tylko...