foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

snapchat 307114907UCZNIOWIE EKONOMIKA NA STAŻACH W ITALII

W 2019 ROKU, w ramach projektu „STAŻ ZAGRANICZNY DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ” (finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus+), po kilkutygodniowym procesie rekrutacji, 56 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej kształcących się w różnych zawodach, wzięło udział w czterotygodniowych stażach zawodowych we Włoszech, w Spoletto.

 

WRTOŚĆ PROJEKTU:  € 148 734, 00    to jest : 629 822,53 zł

Celem projektu było ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą - zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji Włoch, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu wziął udział w zajęciach przygotowujących go do wyjazdu na staż: zajęcia z przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego.

Pierwsza grupa odbyła staż czerwcu, druga październiku a trzecia w listopadzie 2019 r

Partnerem projektu, który zorganizował staże za granicą, była włoska spółdzielnia socjalna Azzurra Societa Cooperativa Sociale z Włoch – organizacja z wielkim doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych, współpracująca od 20 lat ze szkołami polskimi.  

 Nasi uczniowie nie tylko pracowali, ale również brali udział w wycieczkach do: Rzymu, Asyżu, Florencji nad Adriatyk lub wodospady Marmore. 

Każdy z uczestników dostał certyfikat odbycia kursu językowego wystawiony przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu zostały sfinansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz