foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

wymiana rumuniaZapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej do Rumunii!

Uczniowie muszą mieć 18 lub więcej  lat oraz być zaszczepieni.

Projekt ma na celu wspieranie jakościowej i wielowymiarowej poprawy w pracy z młodzieżą, w celu dotarcia i wzmocnienia pozycji zmarginalizowanych młodych ludzi, wspierając ich integrację na rynku pracy oraz szanse na włączenie społeczne i edukację.

Proszę wypełnić komputerowo załączony formularz zgłoszeniowy, złożyć odręczne podpisy (uczennica/uczeń i rodzic/opiekun prawny) i przekazać wydrukowany formularz w terminie do 29.04.2022r. (piątek) opiekunowi wyjazdu – nauczycielowi języka angielskiego p. Justynie Krupie

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz