Harmonogram konsultacji przedmaturalnych

Konsultacje przedmaturalne odbywają się na III piętrze i w salach na poziomie szatni. Bardzo prosimy o przechodzenie na III piętro przez szatnię. Uczestników konsultacji obowiązuje dezynfekcja rąk oraz wpisanie się do rejestru osób przebywających w szkole (stanowisko z płynem do dezynfekcji oraz zeszyt z rejestrem znajduje się w szatni). Uczestnicy zajęć powinni mieć ze sobą maseczki ochronne lub przyłbice.

Klasa 4a
matematyka - 25.05, godz. 14.00 (s. 123)
j. angielski - 2.05, godz. 14:00, 5.06, godz. 14:00.

Klasa 4d

j.polski - 25.05, 1.06, godz. 14.00
matematyka - 26.05, 2.06, godz, 14.00
j. amagielski-27.05, 3.06, godz. 15.00

Klasa 4l
j. angielski – 1.06
matematyka – 27.05
j. polski -26.05 i 2.06, godz.14.00
j. rosyjski – 5.06, godz.10.00
geografia – 4.06, godz. 15.00

Klasa 4s
j. polski - 27.05. oraz 03.06, godz. 14:00
matematyka - 27.05. oraz 03.06, godz. 15:00


Klasa 4m

matematyka – 27.05, godz. 16.00, 3.06 godz. 16.00

Klasa 4Th
j. polski - 26 maja, godz. 14.00, 2 czerwca, godz. 14.00
j. angielski - 28 maja, godz.14.00, 4 czerwca, godz.14.00
matematyka - 28 maja, godz. 15.00, 4 czerwca, godz. 15.00

Klasa 4f

matematyka - 26.05, godz.14.00

j. polski -  27.05, godz. 14.00

j. rosyjski - 25.05, godz. 14.30, 02.06, godz.14.00, 01.06, godz. 16.00, 01.06, godz.14.30, 04.06, godz. 14.00.

Klasa 4 k
matematyka - 25.05 godz. 14.00
biologia - 27.05 godz. 14.00
j.polski -  27.05 godz. 10.00
j.angielski - 28.05 godz. 14.00

Klasa 4g

j. polski – 27.05, 03.06, godz. 15.00

matematyka – 25.05, 1.06, godz. 15.00

Klasa 4i

j.polski – 28.04, 04.06, godz.14.00

matematyka – 25,27.05, 1,3.06, godz.14.00

j. angielski – 26.05, 02.06, godz. 14.00 (gr.I), godz. 15.00-16.00 (gr.II),           

informatyka – 28.05, 04.06, godz. 14.00 (pracownia wyznaczona przez nauczyciela)

Przydział sal na konsultacje:

4a - K5
4d - K4
4f - K6
4g - 303
4h - K2
4i - 306
4k - 305
4l -304

4m - K3
4s - 307