UWAGA MATURZYŚCI
Wytyczne MEN
Harmonogram egzaminu maturalnego
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

 http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Wytyczne MEN dot. Egzaminów maturalnych 2020