BIBLIOTEKA SZKOLNA czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00

Prosimy o zwrot książek MATURZYŚCI do 5.06.2020 r

KLASY 1-3 do 15.06.2020 r. Serdecznie zapraszamy.