Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Wytyczne CKE, MEN i GIS

Wytyczne MEN