23 1W ramach „ Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa ” – Priorytet 3  biblioteka szkolna była organizatorem konkursu plastycznego pt.  „ILUSTRACJA  ULUBIONEJ KSIĄŻKI Z DZIEDZINY FANTASTYKI”. 

Spośród wielu interesujących  prac jury wyłoniło nagrodzone ilustracje:

1 MIEJSCE - DOMINIKA GACKIEWICZ z klasy 1sTP

2 MIEJSCE - MARTYNA LAZAROWICZ z klasy 2 TS

3 MIEJSCE  -  MARTYNA KRACIUK z klasy 1 a TG

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI :

1. DOMINIKA DERKO z klasy 1 m TP

2. CEZARY HARASIMIUK z klasy 1 a TG

3. KARINA KOSTIUCZUK z klasy 1 h TP

4. KINGA KARCZMARCZYK z klasy 2 TK

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy.

Zdjęcia: Tomasz Gustyn, Szkolne Koło Fotograficzne KADR