80691968 769420453574900 8004756409000394752 n11.12.2019 r. -  w związku z zaproszeniem nas przez Związek Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej Podlaskiej – uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Agnieszki Brodackiej-Hordejuk, uczestniczyli w „ Spotkaniu Wigilijnym” związku, które odbyło się w sali widowiskowo – konferencyjnej BCK im. B. Kaczyńskiego przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję przełamać się opłatkiem z zarządem i członkami związku oraz zaproszonymi gośćmi. Obejrzeliśmy fragment spektaklu wg Z. Kossak Szczuckiej w wykonaniu Klubu Seniora Eureka. Następnie zjedliśmy wspólny obiad, po którym odbył się Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na zakończenie wszyscy wspólnie graliśmy i śpiewaliśmy kolędy oraz inne pieśni.

Podczas spotkania nie zabrakło św. Mikołaja, który wręczał wszystkim drobne upominki, wśród których były także świąteczne pierniki, przygotowane przez uczniów naszej szkoły  klas hotelarskich i gastronomicznych pod opieką nauczycieli: p. W. Kuliczanki, p. M. Makarewicz, p. M. Przywuskiej, p. A. Sęczyk. Pani Maria Skonieczna z Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej Podlaskiej podziękowała nam za przybycie. Podkreśliła istotę spotkań międzypokoleniowych, podczas których możemy wymieniać się doświadczeniami, wspierać się oraz wzajemnie ubogacać, spędzając przy tym miło czas.