foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

caritas12 lutego b.r w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie pt. Wolontariat na ścieżce kariery zorganizowane przez panią Dorotę Stepiuk-Drewulską, szkolnego doradcę zawodowego. Adresatami spotkania byli uczniowie klas I i II. Prowadząca, pani Monika Rybaczewska, koordynator ds. wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, członek Komisji ds. Wolontariatu w Caritas Polska, wyjaśniła uczestnikom, czym jest wolontariat (świadoma i dobrowolna decyzja podjęta przez młodego człowieka do niesienia pomocy drugiej osobie w sposób bezinteresowny) oraz zwróciła uwagę na najważniejsze cechy Wolontariusza tj. odwaga, cierpliwość, życzliwość, chęć niesienia  pomocy innym,  wrażliwość na krzywdę drugiej osoby.

               Prelegentka, w oparciu o prezentację multimedialną na temat Caritasu, podkreśliła również, że wolontariat stwarza możliwość nabycia niezbędnych umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej i jest doskonałym sposobem do zdobycia praktycznej wiedzy, kształtowania kompetencji miękkich, a także nawiązania kontaktów pomocnych w przyszłej karierze zawodowej. Pani Monika zaakcentowała, że uczestnictwo w wolontariacie to dodatkowy punkt w C.V, a także aktywna forma w procesie zdobywania doświadczenia i rozwiązywania problemów na różnych płaszczyznach rozwoju osobistego.

               W spotkaniu uczestniczyła również uczennica z klasy IV Tb - Aleksandra Guz, która opowiedziała o swoim wieloletnim zaangażowaniu w pracę w Caritasie i wpływie na rozwój jej kompetencji społecznych. Ola przedstawiła również kilka niezwykle wzruszających historii ludzi, których spotkała, pracując jako wolontariuszka.

Dzięki spotkaniu uczniowie naszej szkoły uświadomili sobie znaczenie bezinteresownej pomocy na rzecz innych. Ponadto, przekonali się, że każdy z nas może pomagać na miarę swoich możliwości.

caritas1

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie