foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

img 20240606 131003 wynikZakończenie roku szkolnego 2023/2024 zbliżało się wielkimi krokami, kiedy to6czerwca b.r., uczniowie klas 1 Tk i 3 kTPw zawodzie technik architektury krajobrazu wraz ze swoimi nauczycielkami przedmiotów zawodowych, Panią Joanną Żarkiewiczi Panią Martą Osiej,wybrali się do Muzeum Południowego Podlasia,aby dokładniejpoznaćhistorię byłego założenia pałacowo – obronnego Radziwiłłów” w Białej Podlaskiej.

Zajęcia tematyczneo tym samym tytule, zostały zaplanowane już wcześniej. To właśnie na lekcjach z przedmiotu „Historia architektury i sztuki ogrodowej” poznając terminy związane z założeniami pałacowymi różnych epok historycznych zdecydowali, aby zobaczyć je naocznie i jednocześnie poznać historię swojego miasta, czyli Białej Podlaskiej.

W trakcie zajęć z archeologiem  - Panem Mieczysławem Bienią- uczniowieklas w zawodzietechnik architektury krajobrazu dowiedzieli się, że pierwsze osady istniały w najbliższych okolicach Białej Podlaskiej już w paleolicie schyłkowym, tj. IX tyś. Przed Chrystusem.  Źródła pisane mówią, iż pierwszym znanym właścicielem naszego miasta był Mikołaj Nasuta, a Biała Podlaska kilkakrotnie zmieniała właścicieli.  Należała między innymi do Zabrzezińskich, Illiniczów, Kiszków, a od 2 poł . XVI w. do magnackiego rodu Radziwiłłów, książąt na Ołyce i Nieświeżu i właśnie tym ostatnim zawdzięczała swój rozkwit. Rezydencja magnacka Radziwiłłów była jedną z najwybitniejszych  realizacji architektonicznych XVII wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Najciekawszym obiektem bialskiego założenia był pałac (1620 – 1630), wielokrotnie naśladowany przy powstawaniu innych rezydencji w Polsce. Równie wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany swój blask osiągnął w XVIII wieku, niestety jednakowożbył wielokrotnie napadany i rujnowany. Ostatecznie został rozebrany w 1883 roku.

Zachowane fortyfikacje ziemne całego założenia pałacowego stanowią współcześnie rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". Poza fortyfikacjami zachowały się również: Brama wjazdowa,  Wieża wjazdowa (zwana wartowniczą), Szyja,  Trzy oficyny , Wieżyczka wschodnia  i Kaplica zamkowa pw. św. Jozafata.
 Zespół zamkowo – parkowy Radziwiłłów znajdujący się w naszym mieście  przeszedł w 2013 roku rewitalizację a obecnie przechodzi rewaloryzację i modernizację.
    Spacerując alejkami  parkowymi uczniowie 1 Tk i 3 kTPw zawodzie technik architektury krajobrazusłuchali z wielkim zainteresowaniem opowieści Pana Mieczysława Bieni, a piękna pogoda, która nam wówczas sprzyjała pozwoliła również odwiedzić im odtworzony ogród pałacowy, który dawniej istniał przy ówczesnym pałacu. Obecnie jego układ jest nieco zmieniony, co nie przeszkodziło jednak uczniom w docenieniu jego piękna.
    Kończąc spotkanie  z archeologiem Panem Mieczysławem Bienią, nasi uczniowie obiecali odwiedzać  Park Radziwiłłów, aby w dalszym ciągu zgłębiać historię tego założenia. Niezapomniane zaś chwile uwieńczyliśmy  na naszych zdjęciach, które Wy również możecie obejrzeć w poniższej Galerii. Zapraszamy!.

Zachowane fortyfikacje ziemne całego założenia pałacowego stanowią współcześnie rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". Poza fortyfikacjami zachowały się również: Brama wjazdowa,  Wieża wjazdowa (zwana wartowniczą), Szyja,  Trzy oficyny , Wieżyczka wschodnia  i Kaplica zamkowa pw. św. Jozafata.

Zespół zamkowo – parkowy Radziwiłłów znajdujący się w naszym mieście  przeszedł w 2013 roku rewitalizację a obecnie przechodzi rewaloryzację i modernizację.

            Spacerując alejkami  parkowymi uczniowie 1 Tk i 3 kTPw zawodzie technik architektury krajobrazusłuchali z wielkim zainteresowaniem opowieści Pana Mieczysława Bieni, a piękna pogoda, która nam wówczas sprzyjała pozwoliła również odwiedzić im odtworzony ogród pałacowy, który dawniej istniał przy ówczesnym pałacu. Obecnie jego układ jest nieco zmieniony, co nie przeszkodziło jednak uczniom w docenieniu jego piękna.

            Kończąc spotkanie  z archeologiem Panem Mieczysławem Bienią, nasi uczniowie obiecali odwiedzać Park Radziwiłłów, aby w dalszym ciągu zgłębiać historię tego założenia. Niezapomniane zaś chwile uwieńczyliśmy na naszych zdjęciach, które Wy również możecie obejrzeć w poniższej Galerii. Zapraszamy!.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz