foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

EKONOMIK ZAPRASZA!!! Zapoznaj się z naszą ofertą!

 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • Kierunki 2019
 • fryzjer
 • programista
 • rachmistrz

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-22.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Stefaniuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833416787. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek szkoły, Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 36
Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Piłsudskiego. Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się platforma umożliwiająca wjazd wózka na główny korytarz szkoły. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, w tym sekretariat i pomieszczenia administracyjne. Przy schodach do sali gimnastycznej znajduje się pochylnia, która umożliwia dostęp do sali dla osób na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu, Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 7
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Artyleryjskiej. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów przed wejściem. Interesanci internatu obsługiwani są w sekretariacie szkoły. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, można skorzystać z miejsc wyznaczonych na parkingu szkolnym.

Warsztaty szkolne, Biała Podlaska, ul. Warszawska 11
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Warszawskiej. Budynek jest wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, która umożliwia wjazd na wysoki parter. Korytarze i pomieszczenia warsztatów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Szukaj

Rekrutacja

na rok szkolny 2024/2025

oferta logo

e edukacja l

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Film promujący ZSZ nr 1