foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

wymiana litwa Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej na Litwe!
Uczniowe muszą mieć 18 lub więcej lat oraz być zaszczepieni.

Exchange days: from 2022.05.11 to 2022.05.17
Travel dates: 2022.05.10 arrival, 2022.05.18 departure. 

Place: Palūšė/Meironys (Aukštaitija National Park), Lithuania

Participating countries: Lithuania (hosting), Hungary, Portugal, Bulgaria, Turkey, Poland.
Participants per country: 5 (age 18-30)

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej na Litwe!

Uczniowe muszą mieć 18 lub więcej  lat oraz być zaszczepieni.

Wymiana ma na celu zidentyfikowanie wspólnych przyczyn nietolerancji i analizę utrzymujących się przypadków nietolerancji ze względu na kulturę, religię, płeć i rasę z różnymi mniejszościami, stworzenie dobrych nawyków w celu jej ograniczenia, a także strategii, które mogłyby pomóc zwiększyć tolerancję wobec mniejszości w krajach uczestniczących i poza nimi.

Proszę wypełnić komputerowo załączony formularz zgłoszeniowy, złożyć odręczne podpisy (uczennica/uczeń i rodzic/opiekun prawny) i przekazać wydrukowany formularz w terminie do 29.04.2022r. (piątek) opiekunowi wyjazdu – nauczycielowi języka angielskiego p. Justynie Krupie

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz